Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Legia LAB dr Piotr Żmijewski był ekspertem na 18. spotkaniu prestiżowego cyklu Connect & Scale UP organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas wydarzenia dyskutowano o rozwoju ekosystemu innowacji w polskim sporcie.

Kierownik Centrum Badawczo-Rozwojowego Legia LAB dr Piotr Żmijewski był ekspertem na 18. spotkaniu prestiżowego cyklu Connect & Scale UP organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Podczas wydarzenia dyskutowano o rozwoju ekosystemu innowacji w polskim sporcie.

„PARP Connect & Scale Up” to przestrzeń spotkań innowatorów z sektora prywatnego, firm technologicznych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i administracji publicznej, których celem jest budowa efektywnego rynku innowacji. Projekt jest współfinansowany z funduszy europejskich Programu Inteligentny Rozwój. W najnowszej debacie, poświęconej kwestii wdrażania osiągnięć technologicznych do zawodowego uprawiania sportu i kreowania kultury nastawionej na rozwój, dr Piotr Żmijewski z innymi prelegentami rozważał modele współpracy m.in. na przykładzie dotychczasowych osiągnięć i planów Legii Warszawa.

Klub sportowy może być w centrum procesów innowacji, może też pełnić rolę odbiorców technologii i współtworzyć lub tworzyć programy akceleracyjne, wdrażać i pomagać rozwijać rozwiązania startupów i potem pomagać je skalować – mówił kierownik Legia LAB. Piłkarski Mistrz Polski ma już kilkuletnią praktykę we współpracy ze sportowymi startupami. Przegląd najlepszych praktyk szkoleniowych oraz dokonań świata nauki z udziałem przedstawicieli klubu odbywa się cyklicznie na międzynarodowej konferencji Science4Football. W ramach tego wydarzenia organizowany jest się także konkurs Sciece4Football & Startup Challenge, w którym przed jury ekspertów, startupy prezentują najnowsze rozwiązania adresowane do branży sportowej. Ta okazja pozwala poznać stan aktualnych możliwości i przyszłość rynku sportowych innowacji. – Cieszymy się, że do Legii już zgłosiło się wiele wartościowych projektów. Dzięki naszym możliwościom, doświadczeniu i pasji mogliśmy przysłużyć się ich rozwojowi – dodał dr Żmijewski. Obecnie inicjujemy współpracę z laureatami Sciece4Football & Startup Challenge, tj. startupami SVEXA, które dostarcza narzędzia analizy danych na potrzeby szkolenia sportowego oraz polskim ProgTrain, tworzące interaktywne rozwiązania diagnostyczno-treningowe.

Podczas „PARP Connect & Scale UP” dyskutowano o polskim i zagranicznym spojrzeniu na innowacje w sporcie. Prezentacje z licznymi przykładami i dobrymi praktykami przedstawili reprezentanci UEFA, Legii Warszawa, TISA Group, a także klubu koszykarskiego, startupu i organizacji wspierającej wdrażanie innowacji. Dyskutowano m.in. o najlepszych praktykach oraz funkcjonowaniu w Polsce ekosystemu innowacji w branży sportowej. Legia Warszawa z centrum badawczo-rozwojowym Legia LAB, postrzegana jest jako pionier na polskiej mapie sportowych innowacji. Na Zachodzie z powodzeniem funkcjonują Barca Innoviation Hub, Arsenal Innovation LAB czy programy akceleracyjne FC Köln. Zyskuje biznes sportowy, a korzyści mają charakter wielobranżowy. Osiągnięcie takiego poziomu w Polsce wciąż jeszcze wymaga wsparcia dla sektora sportu, a Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości może być istotnym aktorem tych przemian.

– Innowacje w sporcie, a szczególnie w najbardziej „nieprzewidywalnej” dyscyplinie zespołowe jaką jest piłka nożna, rzadko przynoszą natychmiastowe efekty. Niemniej konsekwentne budowanie określonego ekosystemu, zaangażowania wielu ludzi, szczególnie w pionie sportowym, będzie dawać efekty. Dla Legii kamieniem milowym w projektach B+R był projekt uruchomienia Legia Training Center i mocno pracujemy aby w kolejnych latach dawał on wymierne rezultaty, zarówno w rozgrywkach krajowych, jak i europejskich. Szczególnie jeżeli zostanie to osiągnięte przy wsparciu polskich innowacyjnych przedsiębiorców, czy takich instytucji jak PARP – uważa dr Żmijewski. – Ostatni rok, w którym towarzyszy nam pandemia COVID-19, jeszcze wyraźniej pokazał, że żyjemy w świecie ciągłych i dynamicznych zmian, na które należy szybko reagować. Wiedza, technologia i edukacja pozwalają na budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Rynek sportu stał się już istotną częścią gospodarki, a prognozy wskazują na dalszy potencjał wzrostu. Nowe, innowacyjne rozwiązanie, ale też efektywne modele współpracy ze startupami, mogą ułatwić dyfuzję innowacji do procesu szkolenia i wspomagać podstawową działalność klubu sportowego, podnosić poziom sportowy i zapewnić kibicom emocje i odbiór wartości jakie niesie sport. Można je też postrzegać jako ciekawe inwestycje.

Uruchomienie Legia Training Center otwiera nowe możliwości – nowoczesna infrastruktura treningowa stanowi znakomite pole do testowania i rozwoju nowinek technicznych oraz kreatywną przestrzeń do współpracy z członkami sztabów szkoleniowych – naturalnymi ekspertami i odbiorcami technologii. Ośrodek treningowy pozostaje otwarty na współpracę z nowymi partnerami, część przestrzeni Legia LAB można zaadaptować i zrealizować inwestycje wspierającą szeroko pojęty SportTech.

Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia LAB zapewnia naukowe wsparcie procesu szkolenia, upowszechnia aktualne osiągnięcia technologiczne wśród sztabów szkoleniowych i zawodników oraz zastosowanie ich w takich obszarach jak przygotowanie fizyczne, monitoring procesu treningowego, rehabilitacja i analityka danych. Jako jednostka badawczo-rozwojowa, Legia LAB prowadzi samodzielnie i we współpracy z partnerami działalność ukierunkowaną na realizację usług o charakterze diagnostyczno-wdrożeniowym oraz projektów o potencjale wdrożeniowym i komercjalizacyjnym.

Więcej o Legia LAB (KLIK)

Komunikat prasowy PARP „Innowacje w sporcie” (KLIK)