Z raportu EY „Analiza społeczno-ekonomicznych efektów działalności klubu piłkarskiego Legia Warszawa” wynika, że Legia, jako największy klub sportowy w Polsce, odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce Warszawy, a jej wpływ jest odczuwalny w skali całego kraju.

W sezonie 2016/17 Legia wygenerowała 631 mln zł przychodów ze sprzedaży w całej gospodarce, 372 mln zł wartości dodanej, wspierała miejsca pracy dla ponad 2,4 tys. osób oraz przyczyniła się do powstania 104 mln zł dochodów dla sektora finansów publicznych. Największa część efektów ekonomicznych działalności klubu powstała na terenie Warszawy, w tym ok. 411 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ok. 1,5 tys. miejsc pracy.

Legia Warszawa w raporcie EY:

• 631 mln zł przychodów ze sprzedaży w polskiej gospodarce

• 2,4 tys. miejsc pracy w Polsce, w tym 1,5 tys. w Warszawie

• 411 mln zł przychodów dla Warszawy

Ekonomiczne efekty działalności klubu w skali ogólnopolskiej

Z perspektywy ekonomicznej, Legia Warszawa – jak każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, wytwarza produkty, zatrudnia pracowników i płaci podatki (tzw. ekonomiczne bezpośrednie efekty działalności). Działalność klubu generuje także efekty ekonomiczne na zewnątrz – funkcjonowanie Legii Warszawa wymaga korzystania z towarów i usług dostarczanych przez inne firmy, w tym podwykonawców, dostawców materiałów itd. Co więcej, pracownicy zaangażowani w działalność klubu oraz w łańcuch dostaw otrzymują wynagrodzenia, które częściowo przeznaczają na konsumpcję, generując dodatkowy impuls dla gospodarki. Są to tzw. efekty popytowe. Z drugiej strony, z efektów bezpośrednich działalności klubu korzystają także podmioty poza łańcuchem dostaw, np. z branży gastronomicznej, transportowej, hotelarskiej, itd. Są to tzw. efekty podażowe działalności klubu.

– Biorąc pod uwagę efekty bezpośrednie, efekty popytowe i efekty podażowe, w sezonie 2016/17 Legia Warszawa wygenerowała w całej gospodarce 631 mln zł przychodów ze sprzedaży, 372 mln zł wartości dodanej, tj. nadwyżki wartości sprzedanych towarów i usług nad kosztami ich wytworzenia, wspierała miejsca pracy dla ponad 2,4 tys. osób oraz przyczyniła się do powstania 104 mln zł dochodów dla sektora finansów publicznych. Co więcej, powyższe liczby nie uwzględniają wszystkich efektów generowanych przez Legię Warszawa. Przykładowo, zapewne część kibiców decyduje się na wykupienie pakietu telewizyjnego w znacznej mierze po to, żeby móc śledzić mecze z udziałem Legii Warszawa – mówi Marek Rozkrut, Partner i Główny Ekonomista EY.

Efekty ekonomiczne działalności klubu w Warszawie

Dzięki zastosowaniu unikalnego modelu EY SPECTRUM, możliwe było obliczenie efektów ekonomicznych działalności Legii Warszawa w podziale na poszczególne podregiony. Największa część tych efektów generowana jest na terenie Warszawy. W sezonie 2016/2017 było to ok. 411 mln zł przychodów ze sprzedaży, ok. 274 mln zł wartości dodanej wytworzonych towarów i usług, ok. 1,5 tys. miejsc pracy i ok. 10,7 mln zł dochodów podatkowych (w tym podatek od nieruchomości oraz część wpływów z podatku PIT i CIT, które trafiają do budżetu m.st. Warszawy). Poza wpływami podatkowymi, Legia Warszawa płaci miastu Warszawa czynsz za dzierżawę stadionu – w sezonie 2016/17 było to 3,7 mln zł. Z drugiej strony, w 2017 r. w ramach umowy sponsoringowej, miasto zasiliło budżet Legii Warszawa kwotą 630 tys. zł. Tym samym, w sezonie 2016/17 finansowe korzyści netto dla m.st. Warszawa wynikające z działalności Legii Warszawa wyniosły ok. 13,8 mln zł.

Pozostałe korzyści dla Warszawy

Działalność Legii Warszawa wpływa także na promocję miasta – zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. Zainteresowanie stolicą wśród zagranicznych kibiców istotnie wzrasta w czasie międzynarodowych rozgrywek z udziałem Legii. Klub prowadzi także działalność społeczną, w tym programy edukacyjne dla dzieci, szkółki piłkarskie, wydarzenia okołostadionowe i wiele innych prospołecznych inicjatyw, które mają miejsce przede wszystkim na terenie Warszawy. W sezonie 2016/2017 z wycieczek po stadionie skorzystało prawie 29 tys. osób.

Legia Warszawa z czysto biznesowego punktu widzenia nie jest bardzo dużą organizacją, ale jej siła oddziaływania w wielu wymiarach jest nieproporcjonalna do skali budżetu, czego dowodzą przeprowadzane przez nas badania. Wynika z nich, że Legia jako marka ma 90 proc. rozpoznawalność w całym kraju, a co ciekawsze, ponad 60 proc. osób deklarujących się jako kibice Legii Warszawa, mieszka poza woj. mazowieckim. Świadczy to o tym, że jesteśmy jednym z absolutnie najsilniejszych i najbardziej medialnych brandów w całej Polsce, biorąc pod uwagę wszystkie segmenty rynku. Analiza przygotowana przez EY pokazuje dodatkowo jak duży jest społeczno-ekonomiczny wpływ Legii na swoje otoczenie i potwierdza, że partnerska współpraca z miastem jest nie tylko naturalna, ale również korzystna dla obu stron – mówi Łukasz Sekuła, członek zarządu Legii Warszawa.

Co ciekawe, Legia jest także platformą promocji Warszawy w skali międzynarodowej. Aż 6,5% całkowitej liczby wyszukiwań hasła „Warszawa” w Google w przeanalizowanych krajach (w sezonie 2016/17) było związane z meczami z udziałem Legii Warszawa w europejskich turniejach. Ponadto, jak wynika z badania Pentagon Research, dzięki meczom Legii w europejskich pucharach, ekspozycje marek własnych Warszawy w internecie, mediach społecznościowych oraz telewizji osiągnęły wartość ok. 33,4 mln zł.